Informacje podstawowe

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
 
ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny
tel/fax: 87 516 27 65
www.pogranicze.sejny.pl

 

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany do istnienia w styczniu 1991 roku przez ówczesnego wojewodę suwalskiego Franciszka Wasika.         

Od początku swego istnienia Ośrodek uzyskał także bardzo istotne wsparcie ze strony władz miasta Sejny, co się wyraziło m.in. w przekazaniu jego pracownikom mieszkań komunalnych i budynków w użytkowanie. Obecnie w trzech budynkach, Domu Pogranicza, Dawnej Jesziwie i Białej Synagodze, prowadzonych jest szereg pracowni i programów edukacyjnych, artystycznych, wystawienniczych, animacyjnych i badawczych, których obszar zainteresowania rozciąga się od zagadnień lokalnych, przez regionalne, po ogólnoeuropejskie i światowe.

 

PEŁNA NAZWA: 

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

 

SIEDZIBA:

16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37

 

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną, prospołeczną, badawczą i animacyjną. Celem Ośrodka jest pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji i wszelkiej innej aktywności kulturalnej. Ośrodek służy wszechstronnej promocji kultury pogranicza Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej współistnienia z kulturami innych narodów.

 

NAZWA I SIEDZIBA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADRZĘDNEGO:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

NUMER STATYSTYCZNY JEDNOSTKI NADANY PRZEZ GUS: 790004517


NIP: 844-10-44-864


AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PRAWNĄ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA I NORMUJĄCE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ:

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123) z późniejszymi zmianami, postanowień statutu oraz innych aktów prawnych.

 

Dyrektor: Krzysztof Czyżewski

Zastępca dyrektora: Wojciech Szroeder

Główny księgowy: Agnieszka Zasowska 

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Fiedorowicz

Data wytworzenia: 2009-11-18

Wprowadzający: Agnieszka Fiedorowicz

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Agnieszka Fiedorowicz

Data publikacji: 2009-11-18