Dane podstawowe

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

 

ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny

tel/fax: 087-5162-765

www.pogranicze.sejny.pl

Dyrektor: Krzysztof Czyżewski

Na czele Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" stoi dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, powołuje i odwołuje zastępców.
Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji, przedstawiania Zarządowi Województwa Podlaskiego planu zadań programowych, zatrudniania, płac, preliminarza wydatków, potrzeb inwestycyjnych oraz składania sprawozdań z ich realizacji.

Zastępca dyrektora: Wojciech Szroeder

Zastępca dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępuje dyrektora podczas nieobecności i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Główny księgowy: Agnieszka Zasowska

Główny księgowy kieruje Działem Rachunkowo-Budżetowym, nadzoruje prawidłowe wykorzystanie funduszu socjalnego i funkcjonowanie kasy Ośrodka oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, prawidłowości wypłat zasiłków.

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Pawlukiewicz

Data wytworzenia: 2009-11-18

Wprowadzający: Marcin Pawlukiewicz

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Data modyfikacji: 2011-12-29

Opublikował: Marcin Pawlukiewicz

Data publikacji: 2009-11-18