Wiadomości ogólne

PEŁNA NAZWA:
Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

SIEDZIBA:
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:
Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną, prospołeczną, badawczą i animacyjną. Celem Ośrodka jest pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji i wszelkiej innej aktywności kulturalnej. Ośrodek służy wszechstronnej promocji kultury pogranicza Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej współistnienia z kulturami innych narodów.

NAZWA I SIEDZIBA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADRZĘDNEGO:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

NUMER STATYSTYCZNY JEDNOSTKI NADANY PRZEZ GUS:
790004517


NIP: 844-10-44-864


AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PRAWNĄ DZIŁALNOŚCI OŚRODKA I NORMUJĄCE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ:

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123) z późniejszymi zmianami, postanowień statutu oraz innych aktów prawnych.

Metryka strony

Udostępniający: Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Pawlukiewicz

Wprowadzający: Marcin Pawlukiewicz

Data wprowadzenia: 2004-05-21

Data modyfikacji: 2011-12-29

Opublikował: Marcin Pawlukiewicz

Data publikacji: 2004-05-21